Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hier Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hier Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hierEnglish versionClick Here to Visit!Nedstat Basic - Free web site statistics


Vis en Hengelsport nieuws

Ijmuider pieren nettenvrij
Een comité uit de sportvisserijsector gaat acties ontwikkelen om het ontbrekende geld proberen binnen te halen.
Het doel is een garantie dat in het gebied vanaf de sluizen inclusief de havens,het gebied tussen de pieren en 250 meter vanaf de buitenkanten geen enkele beroepsvisser meer actief zal zijn. Nooit meer. hoe meer zeesportvissers zich bij een vereniging van Sportvisserij Nederland aansluiten en via hun zeevispas bijdragen des te meer kans op succes. Wanneer alles rond is, zijn Ijmuider pieren exclusief het domein van de zeesportvisser.
Mijn mening hier over, is dat het weer de sportvissers zijn die moet betalen voor de beroepsvisser.
Des al niet te min hoop ik dat we wel voor elkaar krijgen.
Maar goed we zullen wel zien wat er van terecht komt, en hoeveel jaren dit weer gaat duren.

Visvergunning verandert in plastic pas
Onze vertrouwde"vispapieren"gaan veranderen in een plastic vispasje.
Dit pasje heeft het zelfde formaat als een bankpas.
Vanaf 2007 zal deze vispas alle andere documenten vervangen. Deze vispas wordt het lidmaatschapsbewijs van de sportvisser. Tezamen met de bijbehorende lijsten van viswateren is de vispas tevens de nieuwe visvergunning,waarmee je mag vissen in al de wateren die genoemd staan in die lijst.

Veerman heeft geen idee
Onze minister Veerman heeft geen idee hoeveel beroepsvistuig er in de Nederlandse viswateren
staat. Karperland vind dit wel een beetje vreemd aangezien wij sportvissers regelmatig te horen krijgen,dat Veerman en Brussel er alles aan doen om overbevissing veroorzaakt door de beroepsvisserij tegen te gaan.
Aangezien de wetten en lasten voor de sportvissers wel worden aangescherpt
Zoals het niet meer mogen vissen met een levende aasvis, verboden te nachtvissen. enz.
Dan hebben we ook nog het gesloten seizoen dat je met bepaalde aas soorten niet mag vissen.
En in een periode van het jaar niet op een bepaalde vis soort mag vissen
Wij sportvissers weten dan ook waarom dit zo bepaald is bv. de paai. enz.
Maar leg ons sportvissers nou een uit waarom er wel fuiken en ander visgerei mag staan,en wij niet met een worm of met een stukje vis mogen vissen.
Wat ons ook op valt is dat de beroepvisser haar visgerei steeds vaker op plekken zet waar juist de sportvisser nog van af de kant kan vissen , dit is dan ook ergernis nummer een van ons,die laatste visplekken voor de sportvisser worden nu ook al ingenomen door de beroepsvisserij.
Met deze ontwikkeling zijn wij dan ook niet blij,zo doende hebben wij besloten dit onderwerp in het forum te bespreken,dus heeft u wat te melden zowel positief als negatief over de beroepsvisserij schrijf het dan in ons forum
Naar het forum KLIK HIER

VISwijzer
Overmatige vangst bedreigt steeds meer soorten vis. Kabeljauw, tong, schol en tonijn komen bijvoorbeeld al minder en minder voor. Gelukkig kunt u daar iets tegen doen. Hoe? Door de VISwijzer te gebruiken. Daarmee kunt u kiezen voor vis die zo verantwoord mogelijk is gevangen.
Het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee hebben in samenwerking een nieuwe, geactualiseerde versie van de VISwijzer ontwikkeld.
Wilt u meer weten over verantwoord gevangen vis, kijkt u dan op www.goedevis.nl. Deze site is ontwikkeld door Stichting De Noordzee.
 

Sportvisser let op vogelgriep
Aan gezien wij sportvissers nogal veel aan de waterkant zijn,kunnen wij daar ook dode vogels
aantreffen,waakzaamheid is dan geboden,deze vogels kunnen besmet zijn met de vogelgriep.
Het gaat hier vooral om watervogels zoals zwanen,reigers,eenden,en ganzen.
Dus niet bellen over een dode mus,merel,enz

Vogelgriep
Informatie voor pluimveehouders
De afschermplicht voor commerciële pluimveehouders is op 20 februari 2006 weer ingegaan, en gaat dan gelden voor heel Nederland. Tot die tijd roept minister Veerman houders van pluimvee op om het pluimvee alvast af te schermen.

Verder blijven de volgende maatregelen van kracht:

De dieren moeten eten en drinken in een ruimte die aan de bovenkant dicht is.
Het pluimvee mag geen oppervlaktewater te drinken krijgen, tenzij dat water behandeld is tegen virussen.
Markten waar pluimvee, loopvogels en postduiven worden verhandeld zijn in Nederland niet toegestaan. Tentoonstellingen, shows, wedvluchten en dergelijke met (sier)pluimvee, loopvogels of postduiven zijn vanaf 20 februari ook verboden. Alleen overdekte markten en overdekte tentoonstellingen voor andere siervogels zijn toegestaan.

Melden van vogelgriep
Vogelgriep is een zogenaamde aangifteplichtige ziekte. De houder en de dierenarts zijn verplicht om een verdenking te melden bij het Landelijk LNV-dierziektennummer: 045-5354232 (24 uur per dag bereikbaar). Dit nummer is alleen bedoeld voor het melden van een verdenking van vogelgriep en is niet bestemd voor particulieren. Particulieren kunnen bellen met 045-5466230.

Het is belangrijk vogelgriep in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Daarom is er sinds enkele jaren in Nederland een 'early warning'-systeem van kracht. Daarin ligt vast wanneer de pluimveehouder een dierenarts moet raadplegen en wanneer directe melding aan het Landelijk LNV-dierziektennummer verplicht is. De regels daarvoor zijn vanaf 24 oktober 2005 aangescherpt.

De ondernemer moet een dierenarts raadplegen als:

er bij zijn dieren een klinisch probleem zichtbaar is; of
zijn dieren twee dagen na elkaar minstens 5 procent minder voer of drinkwater gebruiken; of
zijn dieren twee dagen na elkaar minstens 5 procent minder eieren leggen.
De ondernemer moet zich melden bij het Landelijk LNV-dierziektennummer als:

twee dagen na elkaar 0,5 procent of meer van de leghennen, reproductiedieren of vleeskuikens ouder dan 10 dagen doodgaat; of
twee dagen na elkaar 1 procent of meer van de vleeskalkoenen sterft; of
per week meer dan 3 procent van de vogelgriepgevoelige dieren overl
LNV-vogelgriepdossier pluimveehouders

Informatie voor hobbydierhouders
Heeft u als particulier duiven, kippen of ander pluimvee zoals eenden of kalkoenen? Dan bent u verplicht deze vanaf maandag 20 februari af te schermen, zodat elk contact met in het wild levende vogels onmogelijk wordt. Zo voorkomt u dat uw dieren besmet raken met vogelgriep door wilde (trek-)vogels. Deze verplichte maatregel geldt voor héél Nederland, zowel buiten als binnen de bebouwde kom.

Wat betekent dit voor u?

duiven, kippen en ander pluimvee moeten in een ruimte worden gehouden die aan de bovenkant ondoorlatend is. De zijkanten moeten minimaal zijn afgeschermd met gaas, zodat contact met andere vogels niet mogelijk is
laat de dieren geen oppervlaktewater drinken, zoals water uit sloten
als er binnen een paar dagen enkele dieren doodgaan, neem dan direct contact op met uw dierenarts. De kans bestaat dat het vogelgriep is. Raak de dieren niet meer aan of draag rubberen handschoenen.
verzamelingen zoals tentoonstellingen, shows en wedvluchten met (alle soorten) duiven, loopvogels en (sier)pluimvee zijn verboden.

LNV-vogelgriepdossier hobbydierhouders

Import en export van pluimvee en pluimveeproducten
De Europese Commissie heeft de import van pluimvee en ander gevogelte of veren verboden uit de volgende landen: Turkije, Roemenië, Rusland, Kazachstan, China, Indonesië, Cambodja, Laos, Maleisië, Noord-Korea, Pakistan, Thailand en Vietnam. Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de vogelgriep in Turkije, is ook de import van onbehandelde veren uit Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Iran, Irak, Oekraïne, Kroatië en Syrië verboden. Het was al verboden om pluimvee, pluimveeproducten en ander gevogelte in te voeren uit deze landen. De douane is gevraagd extra te controleren op naleving van het al bestaande importverbod van vogels en vogelproducten. Er vindt in Nederland verscherpte controle plaats op illegale invoer van pluimvee, vogels en veren op luchthavens en zeehavens door de douane, de AID en de VWA.

Import van siervogels
De Europese Commissie heeft besloten tot een tijdelijk importverbod voor siervogels. Dit omdat er een besmette papegaai is aangetroffen in Engeland. Dit importverbod blijft vooralsnog van kracht.

Internationale transporten: reinigen en ontsmetten
Vervoermiddelen die gebruikt zijn voor het transport van levend pluimvee of broedeieren in landen buiten de Europese Unie of (mochten die er komen) in EU-landen met vogelgriep, moeten bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk worden gereinigd en ontsmet. Deze maatregel geldt vanaf 24 oktober 2005. De reiniging en ontsmetting moeten hoe dan ook gebeuren, ook als het in het buitenland al gedaan is. Het is verplicht hiervoor een geregistreerde reinigings- en ontsmettingsplaats te gebruiken. Alle losse voorwerpen (kratten e.d.) dienen apart gereinigd en ontsmet te worden.

De vervoerder moet binnen 24 uur na binnenkomst in Nederland een bewijs (bijvoorbeeld de factuur) overleggen aan de Voedsel en Waren Autoriteit. Daarop moeten de datum en het tijdstip van de reiniging en ontsmetting vermeld zijn en het kenteken van het vervoermiddel. Het bewijsstuk moet vervolgens in het vervoermiddel bewaard worden.

De Voedsel en Waren Autoriteit en de Algemene Inspectiedienst hebben opdracht gekregen de naleving strikt te controleren. De maatregel geldt niet voor doorvoer.

LNV-vogelgriepdossier pluimveehouders
LNV-vogelgriepdossier import/export en transport
Meldkamer AID (045-5466230)
De Algemene Inspectiedienst (AID) is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De meldkamer van de AID is extra uitgerust om meldingen die gaan over de vogelgriep op te vangen. Een andere belangrijke taak van de meldkamer is het aannemen van dierziektemeldingen. Zowel particulieren, pluimveehouders als dierenartsen kunnen verhoogde vogelsterfte doorgeven aan de meldkamer. Hierbij benadrukken wij dat het nummer niet bestemd is voor het melden van één dode vogel. Dagelijks sterven er veel vogels aan natuurlijke oorzaken, één dode vogel is dus geen reden voor ongerustheid.
Bron: AID

Visstroperij

In 2005  heeft het visstroperijteam te Friesland 22 personen bekeurd voor visstroperij.
Bij veertien andere overtredingen kon het team de verdachten niet achterhalen.
De in beslag genomen vis oversteeg de 1000 kilo.
Snoekbaars was met 750 kilo het meest populair onder de stropers.
Verder zijn er 12 fuiken,13 kilometer staande netten,698 dobbers,
drie boten en drie buitenboordmotoren geconfisqueerd.

Pas op met voeren

Een karper met een verstopping.
Dit krijg je nou als je tijgernoten te kort kookt. Daardoor kunnen ze ontkiemen in het darmkanaal van de karper.    De noten kiemen in zijn darmen en dan krijg je dit.

Bron: www.Karperland.nl

 Schade aan palingen in de Waal

In de afgelopen periode zijn bij de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) weer meldingen binnengekomen van zogenaamde ‘knakalen’, dode palingen die door midden zijn gehakt en palingen die zichtbaar schade hebben. Onderzoek in de Waal bij Deesd wijst uit dat het waarschijnlijk om schade door waterkrachtcentrales gaat. Eerdere ideeën dat het door scheepsschroeven kwam (in 2003) gaan dit jaar niet op. Toen was de waterstand bij Lobith 7.80m bij Lobith, nu 9.95m.

Fysieke beschadiging door installaties in watergangen
Vissen lopen directe fysieke schade op door installaties die in waterwegen zijn geplaatst voor de waterbeheersing (gemalen) of de energieopwekking (waterkrachtcentrales). Pompgemalen vormen voor vele trekkende vissoorten, zoals de (schier)aal, een migratiebarrière. Bovendien brengen ze belangrijke schade (blessures of sterfte) toe aan vissen die het pompgemaal passeren. Vanwege de snel roterende schroefbladen zijn schroefpompen schadelijker dan zogeheten vijzelpompgemalen. Andere factoren, zoals de grootte van de vis, de positie van de inzuigopening en de omwentelingssnelheid spelen hierbij ook een rol. Hoewel schieralen over het algemeen de doorgang door een werkend vijzelgemaal overleven, kunnen ze wel kwetsuren oplopen die alsnog tot de dood leiden. Aangetoond is dat ook waterkrachtcentrales veel schade toebrengen aan vissen zoals de paling. Sterfte zou kunnen worden voorkomen door de vissen met een visgeleidingssysteem via een “bypass” om het gemaal heen te leiden.

Visgeleiding
De OVB heeft actuele kennis op het gebied van visschade en visgeleidingssystemen. De OVB is al sinds het begin van de jaren’90 betrokken bij onderzoek naar visgeleiding bij waterkrachtcentrales. Zo is in het verleden al onderzoek verricht naar de mogelijkheden om het opnieuw in werking stellen van een waterkrachtcentrale in de Roer op een zo ecologisch verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Er is bij de ECI-centrale een vispassage ontworpen, terwijl ook de aanzet werd gegeven voor een te realiseren visgeleidingssysteem. Recent is het boek “Vismigratie, een handboek voor herstel in Nederland en Vlaanderen” verschenen. Dit handboek geeft antwoord op de vraag van vele water- en visstandbeheerders naar een goede handleiding om vismigratieknelpunten op te lossen.

Beleid
Hoewel op het gebied van visschade en visgeleiding dus al veel gedaan is, heeft het nog steeds niet geleid tot het (verplicht) installeren van geleidingssystemen bij waterkrachtcentrales om vis te beschermen. Ook de motie Van der Vlies wacht nog steeds op antwoord. Te hopen is dat het geld dat vermoedelijk beschikbaar komt voor groene energie ook zal worden aangewend om de sterfte van vis door waterkrachtcentrales te minimaliseren.

Vissterfte gesignaleerd? Meld het bij de OVB
Bij de OVB komen vaak vragen binnen over welke maatregelen men kan treffen bij vissterfte. Het is belangrijk snel op te treden wanneer in een water veel zieke vissen zijn en wanneer vissterfte optreedt of dreigt op te treden, bijvoorbeeld bij warm weer, ijsbedekking of een vuilwaterlozing. Er kunnen dan nog noodmaatregelen getroffen worden om de vissen te redden. Ook bij niet-acute vissterfte door een onbekende oorzaak (bijvoorbeeld ziekte of gifstof) is aandacht geboden. Meld een (dreigende) calamiteit in eerste instantie met spoed bij de lokale hengelsportvereniging, hengelsportfederatie en vervolgens bij de gemeente/waterbeheerder. Adressen vindt u in uw gemeentegids.
Visziekte en/of vissterfte van grotere omvang kan - na het inschakelen van de bovengenoemde instanties - worden gemeld via het meldpunt visziekte/vissterfte van de OVB via www.ovb.nl. De OVB kan in bepaalde gevallen een oorzakenanalyse en/of een schade-expertise uitvoeren en maatregelen voorstellen om oorzaken weg te nemen. De OVB werkt voor een diagnose samen met het Visziektenlaboratorium van ID-DLO. Voor dit onderzoek moeten levende vissen worden aangeboden.

Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met Jan Kemper van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB), telefoonnummer 030 – 60 58 441, e-mail kemper@ovb.nl. Met hem kunt u ook contact opnemen voor beeldmateriaal.

 

Carpweb

Bestrijding illegale vangst en export van karper [Marco Kraal & Aart Lokhorst]
Door carpweb - Date: 2003-01-01 20:17:35

Dat Nederland een prachtig karperland is dat weet nagenoeg elke karpervisser. In bijna nagenoeg elk water, of dit nu een parkvijver, kanaal, rivier of meer is, kunnen we met succes op karper vissen. Toch is het aandeel echte biggen in verhouding tot landen als België en Frankrijk opvallend gering. Lange tijd hebben we gedacht dat dit werd veroorzaakt door overbezetting, een niet optimaal klimaat of de beperkte groeicapaciteit van de Nederlandse karper. Inmiddels lijkt daar een vierde factor bij te komen, namelijk de illegale vangst van karpers met netten. Het wordt steeds duidelijker dat een aantal beroepsvissers het tegenwoordig ook op karper heeft gemunt. Karper die waarschijnlijk via slinkse wegen illegaal naar Groot-Brittannië, maar ook naar België wordt geëxporteerd. Het gevolg hiervan is dat Nederlandse karpervissers steeds vaker achter het net vissen en dat de Nederlandse karpers nauwelijks meer de gelegenheid krijgen om door te groeien naar echt respectabele gewichten. Hoewel de NVVS en de KSN al jaren werden bestookt met berichten over het wegvangen van karpers door beroepsvissers, was het moeilijk om aan harde bewijzen te komen. Natuurlijk namen we de vele ooggetuigenverslagen serieus, maar veel konden we er niet aan doen. De laatste jaren zijn er echter een aantal beroepsvissers tegen de lamp gelopen die illegaal op karper aan het vissen waren en ook daadwerkelijk grote tot zeer grote karper in bezit bleken te hebben. Dit was voldoende om ook de Algemene Inspectie Dienst (AID) te interesseren in onze problematiek. Dat ook de Engelse overheid zich ernstige zorgen begint te maken over de illegale import van in het wild gevangen karpers werkt daarbij als katalysator. Het risico van de import van met SVC (een zeer besmettelijke karperziekte) geïnfecteerde vissen uit Nederland speelt daarbij zeker een grote rol.

Vanwege het grote belang van de karpervisserij in ons land en daarmee samenhangend het streven naar een aantrekkelijk karperbestand zal de NVVS in nauwe samenwerking met de Karper Studiegroep Nederland (KSN) zich actief gaan bezig houden met het bestrijden van de illegale vangst van karper. Zij worden daarbij gesteund door de AID die de komende tijd gerichte controles zal gaan uitvoeren op de visserij, de opslag en het transport van karper.

Ook karpervissers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het banden leggen van deze praktijken door alle verdachte activiteiten waarbij karper in het geding is door te geven aan het AID meldpunt stroperij (tel. 045-5466222) en te melden bij de NVVS en KSN. Foto's zijn daarbij bijzonder welkom.

Marco Kraal & Aart Lokhorst
Dit artikel is afgedrukt van Carpweb
http://www.carpweb.nl