Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hier Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hier Nieuw nu ook een Zeevissers top 10...klik hierEnglish versionClick Here to Visit!Nedstat Basic - Free web site statistics


OVB onderzoekt Karpersterfte in Nederland.

Een goede en gezonde Karperstand op een vis water is de trots van veel hengelsportverenigingen.
Wanneer er dan als donderslag bij heldere hemel mooie en grote Karpers ziek worden en doodgaan,
mag dat een kleine 'ramp' genoemd worden.
Helaas moeten we vaststellen dat zulke Karpersterftes de laatste tijd op nogal wat plaatsen in het land optreden,
vooral in het voorjaar

Veel verontruste verenigingen kloppen met dit probleem aan bij het OVB.
Zieke vissen worden dan doorgestuurd naar het Visziektelaboratorium in Lelystad. De specialisten daar hebben
echter tot nog toe geen duidelijke ziekteverwekkers kunnen vaststellen.
Wat wel duidelijk is, is dat de vissen verzwakt zijn geraakt en bij gebrek aan weerstand allerlei infecties oplopen.
Om een beter beeld te krijgen waar en in welke mate er in Nederland Karpersterfte optreedt, heeft de OVB aan
het begin van de zomer 2004 enquetes verstuurd naar alle hengelsportverenigingen en beroepsvissers.
Met de gegevens die teruggestuurd zijn , hoopt de OVB de omstandigheden waardoor
de vissen ziek worden boven water te krijgen.

Veelbezochte wateren
De resultaten van het onderzoek wijzen in verschillende richtingen.
Wat opvalt, is dat Karpersterfte meer optreedt in wateren die druk worden bezocht door Karpervissers,
dan in wateren waar nauwlijks vissers komen. Dat zou misschien kunnen komen doordat Karpers die
regelmatig gevangen worden en niet voorzichtig genoeg behandeld, stress ondervinden en
daardoor verzwakken.
Maar aan de andere kant behandelen enthousiaste Karpervissers hun vangst erg zorgvuldig en is het
even goed mogenlijk dat, juist in wateren waar veel mensen vissen, zieke en dode Karpers
veel eerder worden opgemerkt.

Gevolgen van uitzettingen?
De cijfers laten verder een verband zien tussen wateren waar (te) veel Karpers zijn uitgezet en de kans
op Karpersterfte.
Door overbezetting komen de visswen vermoedelijk onderling meer met elkaar in contact,
waardoor ziektes gemakkelijker kunnen worden overgedragen.
Bij het uitzetten van vis is het dovendien altijd mogenlijk dat er exemplaren bij zitten die een besmettelijke ziekte onder de leden hebben.
Die kans is helemaal aanwezig als Karpers van het ene naar het andere water worden overgeplaatst.

Meer onderzoek
Om meer te weten te komen over de precieze omstandigheden waaronder Karpers dood gaan, zal de OVB binnenkort
nog meer gegevens gaan opvragen bij de verrenigingen die in eerste instantie Karpersterfte op hun water hebben gemeld.
De vragen zullen onder meer gaan over de visstand, de kwaliteit en het beheer van het viswater, maar ook of  Karpers op
een visvriendelijke wijze worden behandeld (zoals gebruik van onthakingsmatten, landingsnet met goede maaswijdte, bewaarzakken enz,)
De OVB hoopt met de uitkomsten van het onderzoek uiteindelijk goede adviezen te kunnen geven hoe
sterfte onder karpers ( en andere vissoorten ) te voorkomenis.

Bron: Het visblad Januari 2005
Vragen of  info over deze pagina
kijk op www.ovb.nl